GIÁO TRÌNH PHÁT ÂM GIỌNG MỸ – THE AMERICA ACCENT COURSE – 50 RULES YOU MUST KNOW

Ngay khi được ra mắt, bộ giáo trình bằng video The America Accent Course – 50 Rules You Must Know đã được đánh giá rất cao, nếu như Effortless English là giáo trình bằng audio nổi tiếng nhất thế giới thì The America Accent Course – 50 Rules You Must Know là giáo trình bằng video…