GIÁO TRÌNH PHÁT ÂM GIỌNG MỸ – THE AMERICA ACCENT COURSE – 50 RULES YOU MUST KNOW

Ngay khi được ra mắt, bộ giáo trình bằng video The America Accent Course – 50 Rules You Must Know đã được đánh giá rất cao, nếu như Effortless English là giáo trình bằng audio nổi tiếng nhất thế giới thì The America Accent Course – 50 Rules You Must Know là giáo trình bằng video…

12 thì trong Tiếng Anh

12 thì trong tiếng Anh

12 thì cơ bản trong tiếng Anh bao gồm: The past The present The future Simple past Simple present Simple future Past continuous Present perfect Future perfect Pas perfect continuous Present continuous Future continuous Past perfect Present perfect continuous Future perfect continuous Nguyên tắc chung cuả thì tiếp diễn: Diễn tả một hành động đang…